Olsztyn - Katalog firm i instytucji

Olsztyn - Katalog firm i instytucji

katalog.olsztyniak.pl


WARSZAWA WEATHER

Zakład Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu w wypadku samochodowym
Odszkodowania powypadkowe

Krajowe drogi są wciąż jednymi z najniebezpieczniejszych w Europie. Pomimo zmniejszającej się liczby kolizji, wciąż jest ich zbyt dużo. Co zrobić, jeśli jesteś uczestnikiem wypadku drogowego ? Oczywiście, oprócz działań na miejscu zdarzenia, dochodzi zagadnienie odszkodowań komunikacyjnych. Mowa tu o możliwych rekompensatach za utratę zdrowia, czy odszkodowania za wydatki poniesione w związku z opieką lekarską. Przebywanie w np. kętrzyńskim szpitalu, konieczność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, stracone dochody z powodu niezdolności do pracy, czy inne koszty związane z opieką medyczną i rehabilitacją mogą istotnie nadwyrężyć osobiste finanse. Istnieje wiele ewentualności upominania się o stosowne roszczenia, które opisane są w kodeksie cywilnym. Zwykle, to firma ubezpieczeniowa, która jest ubezpieczycielem kierowcy, który spowodował wypadek wypłaca wyrównanie strat, które zaistniały w związku z wypadkiem. Może tu chodzić utratę zdrowia, uszkodzenie samochodu ofiary czy wyrównanie strat finansowych np. z tytułu niezdolności do wykonywania pracy. Bardzo istotne w procesie odszkodowawczym jest staranne udokumentowanie pełnej, bądź częściowej niezdolności do wykonywania pracy, jak też wykazanie poniesienia strat finansowych w związku z utratą zarobków. Należy pamiętać, iż środki wypłacane na rzecz poszkodowanego, są kwotami wyrównawczymi. Może się o nie ubiegać każda ofiara wypadku, przed upływem trzech lat od wypadku. Jeśli mowa o zdarzeniu, w którym uczestnicy doznali poważnych obrażeń, lub ponieśli śmierć, o odszkodowanie Kętrzyn można ubiegać się przed upływem 20 lat. Osoby, które doznały szkody bądź obrażeń na skutek zdarzenia drogowego, mogą samodzielnie kontaktować się z firmą ubezpieczeniową, która ubezpiecza sprawcę wypadku, albo może to zrobić za nich pełnomocnik do spraw odszkodowań. Ustawodawstwo wprost mówi, że firma ubezpieczeniowa jest zobowiązana by dokonać wypłaty odszkodowania Kętrzyn w terminie 30 dni od chwili, w której dane roszczenie zostało zgłoszone. W wypadkach, gdy zakład ubezpieczeń z pewnego powodu nie ma możliwości wypłaty w ciągu wspomnianych 30 dni, jest on zobowiązany do pisemnego wytłumaczenia źródeł takiej sytuacji.


Olej opałowy - czy należy płacić akcyzę
Olej napędowy i opałowy

Olej opałowy to temat która niewielu wydaje się skomplikowana. Okazuje się jednak, że brak wiedzy dotyczącej odpowiedniego stosowania takiego oleju i związanych z tym podatków, które są płacone w przypadku działalności gospodarczej może prowadzić do istotnych następstw. Przykładem może być postępowanie rozpatrywane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w 2009 roku, w której sąd wydał wyrok nakazujący danemu Przedsiębiorstwu Produkcyjno - Handlowo - Usługowemu z Ostródy uiszczenie podatku właściwego olejom napędowym. Postępowanie polegało na zaskarż...Olej opałowy jako bezpieczny sposób ogrzewania lokalu
Olej napędowy i opałowy

Olej opałowy jest to surowiec, który doskonale może nadawać się do ogrzewania nie tylko wielkich pomieszczeń, ale i może mieć zastosowanie w mniejszych pomieszczeniach. Powinny go stosować firmy w Mrągowie,Ostródzie i Morągu.

Dlaczego powinniśmy zastanowić się nad ogrzewaniem swojej firmy za pomocą oleju opałowego ?

Olej opałowy i jego pozytywy - dlaczego warto wybrać ten rodzaj ogrzewania?

Olej opałowy Ostróda sprzedawany przez spółki z naszego województwa jest całkowicie bezpieczn...Od 3 miesięcy do 5 lat za przekręcanie liczników!
Prawo i podatki

Portal prawny24.pl pisze, że od roku handlarze samochodów prowadzący spółki, które zmieniały wskazania liczników podlegać będą karze przewidzianej w kodeksie karnym. Czyny takie karalne będzie karą więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Taka sama odpowiedzialność będzie dotyczyła również nieuczciwych kierowców którzy ingerują na niepoprawny odczyt licznika.

Źródło: Kodeks karny – odpowiedzialnoś...
KategorieFOOTER