Olsztyn - Katalog firm i instytucji

Olsztyn - Katalog firm i instytucji

katalog.olsztyniak.pl


WARSZAWA WEATHER

Prawo wykroczeń dla rowerzystów
Prawo i podatki

Czy prowadzenie roweru pod wpływem substancji odurzających jest przestępstwem? Wielu może to zaskoczyć, ale od kilku lat, jest to tylko wykroczenie.Pamiętaj, że doświadczeni prawnicy udzielający porad prawnych online zawsze mogą przeanalizować Twoją sytuację prawną.
Bardziej szczegółowo: zgodnie ze zmianą ustawy o kodeksie karnym oraz pojedynczych innych ustaw, prowadzenie, w stanie upojenia alkoholowego lub pod wpływem środka odurzającego, na drodze publicznej, w strefie określonej jako zamieszkana lub w strefie ruchu innego pojazdu niż mechaniczny, nie stanowi już przestępstwa, a jedynie wykroczenia. Ciekawe są wypadki, w których kierujący rowerem w stanie upojenia został skazany w myśl wcześniejszej kwalifikacji czynu jako przestępstwa, a następnie doszło do zmiany wyroku w oparciu o zmianę kwalifikacji z przestępstwa na wykroczenie. Było tak w przypadku apelacji wniesionej w 2014 r. przez adwokata oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie II Wydział Karny w 2013 r. W skutek nowelizacji w prawie, apelacja obrońcy oskarżonego skutkowała zmianą sytuacji procesowej oskarżonego. W opinii Sądu Odwoławczego, okoliczności wydania wyroku o popełnieniu przestępstwa uległy przedawnieniu w związku z korektą zapisów na etapie sądowego postępowania między instancyjnego. Wziąwszy pod uwagę wspomniany czyn oskarżonego, który polegał na prowadzeniu w dniu 26 lutego 2012 roku, roweru po drodze publicznej w stanie odurzenia, należało w określonym momencie zakwalifikować go jako wykroczenie. Dokonując opisanej kwalifikacji prawnej czynu przypisanego prowadzącemu pojazd, Sąd Okręgowy musiał doprowadzić do umorzenia postępowania karne w tym zakresie wobec przedawnienia orzekania, gdyż zgodnie z nową wykładnią prawa, karalność wykroczenia przestaje obowiązywać, w wypadku gdy od czasu jego popełnienia upłynął rok, zaś jeżeli w tym okresie rozpoczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zaistnienia czynu. Na skutek tego, karalność czynu który był przypisany oskarżonemu, ustała w lutym 2014 roku, co na skutek tego poskutkowało pełnym umorzeniem postępowania sądowego w zakresie przytoczonego czynu. Uwzględniając zmianę kwalifikacji prawnej czynu popełnionego przez oskarżonego, Sąd Odwoławczy zasądził, że odwołanie była stosowna. Oprócz tego, o kosztach postępowania sądowego podjęto decyzję stosownie do określonych zapisów prawa, mając na uwadze sytuację majątkową oskarżonego. Ponadto zasądzono wypłatę wynagrodzenia dla adwokata - obrońcy z urzędu oskarżonego w oparciu o stawki minimalne, zważywszy na obszar jego pracy.
Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy pojawią się wątpliwości prawnik online wyjaśni je, a także wskaże możliwe rozwiązania.


Poszkodowani w kolizjach drogowych oraz ich prawa
Odszkodowania powypadkowe

W województwie podkarpackim, w ostatnich latach, ma miejsce coraz więcej wypadków. Zbyt często dochodzi do potrąceń pieszych przechodzących przez jezdnię, lub podróżujących poboczem czy nawet przebiegających przez drogę. Zarówno piesi jak i kierowcy powinni zachowywać ponadprzeciętną ostrożność. Coraz częściej widać kierowców którzy podczas jazdy używają telefonów do wysyłania mms lub pisania smsów. Często kierowcy kierują zbyt zmęczeni. Z drugiej strony zobaczyć możemy ludzi, którzy przebiegają przez pas ruchu lub przez pasy drogowe w założonych słuc...Strony WWW na usługach kancelarii adwokackich
Pozycjonowanie stron

Kancelarie radców prawnych, przede wszystkim młode powinny zadbać o źródło nowych zleceniodawców. Zleceniodawcy ci generować będą nie tylko bezpośredni zysk lecz również, jeżeli zadowoleni będą z pomocy prawnej, również nowych klientów. Ci nowi klienci powinni polecać biuro prawne kolejnym osobom i tak dalej i tak dalej. Pierwsze kroki są jednak najtrudniejsze, gdyż kancelarie radców prawnych i adwokatów nie powinny się reklamować bezpośrednio. Mogą jedynie wskazywać adres siedziby oraz podstawowe dane. Rozwiązaniem natomiast okazuje się katalogowanie stron www n...Nowoczesna kancelaria - urządzenie i wystrój
Prawo i podatki

W dzisiejszych czasach świadczenie usług prawnych ewoluowało. W odróżnieniu do wczesnych lat sześćdziesiątych nie łatwo byłoby znaleźć radcę prawnego, który nie korzysta z dobrodziejstw nowoczesnego świata. Telefony komórkowe i komuptery są rozwiązaniem codziennego użytku. Są to narzędzia codziennego użytku. Dodatkowo sprzęty te są bardzo często wyposażone w odpowiednie programy, od bezpłatnych edytorów tekstowych po skomplikowane nowoczesne programy do zarządzania kancelarią oraz przepisami. W ostatnich latach coraz bardziej rozchwytywanym staje się inteligentne...
KategorieFOOTER