Olsztyn - Katalog firm i instytucji

Olsztyn - Katalog firm i instytucji

katalog.olsztyniak.pl


WARSZAWA WEATHER
Klauzule abuzywne w umowach kredytów zawieranych w CHF.

Klauzule abuzywne w umowach kredytów zawieranych w CHF.

Prawo i podatki


W październiku Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł prawomocny wyrok w sprawie kredytu przeliczanego we Frankach Szwajcarskich udzielonego przez Getin Noble Bank. W tej sprawie pomocy frankowiczom Gdańsk udzielał radca prawny. Wyrok okazał się pomyślny dla kredytobiorców. Wyrok sądu wskazuje na odmienną, trzecią drogę rozstrzygnięć w tym przypadku. Obok zasądzenia o pełnej nieważności kredytu we Frankach Szwajcarskich i potraktowania kredytu, jako zobowiązania w złotówkach ze stawką procentową LIBOR, istnieje trzecia możliwość – otóż, możliwe jest potraktowanie kredytu, jako kredytu w złotówkach bez oprocentowania. Mowa o sprawie odwołania od postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie gdzie w pierwszej instancji kredytobiorcy domagali się zasądzenia całych rat w PLN i CHF oraz o orzeczenie o nieważności umowy. Sąd podjął decyzję o oddaleniu roszczenia o kwotę w Polskich Złotych, gdyż jego suma była mniejsza niż kwota przyznanego kredytu w złotówkach. Jednocześnie zasądził roszczenie we Frankach Szwajcarskich, i zasądził nieważność umowy. Kredytobiorcy zrezygnowali z składania apelacji w sprawie rozstrzygnięcia dotyczącego roszczeń w złotówkach. Bank z kolei, wniósł apelację od wyroku nieważności kredytu i od wyroku roszczenia w walucie Franka Szwajcarskiego. Tym też zajął się Sąd Apelacyjny w Warszawie. Uwzględniając wszystkie zarzuty w opisanej sprawie, Sąd zasądził, iż kredytobiorcy wygrali sprawę w 68%. Sąd Apelacyjny powołując się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 roku w tzw. polskiej sprawie frankowej zasądził, że zobowiązania kredytowego nie można uzupełniać kursem rynkowym bądź kursem średnim. Dlatego też tak istotna jest pomoc frankowiczom. Dodatkowo, mechanizm indeksacji, jako wystawiający kredytobiorcę na ryzyko kursowe w stopniu nieograniczonym, jest nieprawidłowy. Jak zawyrokował Sąd Apelacyjny, w związku z tym, że mechanizm indeksacji nie jest wiążący, a kredyt został udzielony w złotówkach, nie funkcjonuje żadna podstawa do aneksowania umowy, gdzie celem przewalutowania jest spłata kredytu we Frankach Szwajcarskich. Sąd Apelacyjny zaznaczył też, że omawiany kredyt jest kredytem złotówkowym. W związku z tym bez zastosowania mechanizmu indeksacji powinien być spłacany w złotówkach. Jeśli znajdujesz się w Olsztynie, zajdź do profesjonalnego podmiotu oferującego pomoc frankowiczom w Olsztynie
place

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Nowoczesna kancelaria - urządzenie i wystrój
Prawo i podatki

W dzisiejszych czasach świadczenie usług prawnych ewoluowało. W odróżnieniu do wczesnych lat sześćdziesiątych nie łatwo byłoby znaleźć rad...
Rozwód Morąg
Prawo i podatki

Często pojawiają się kłótnie w związku. W takich przypadkach należy omówić z prawnikiem podstawy dalszego funkcjonowania związku. Oczywisty...FOOTER