Olsztyn - Katalog firm i instytucji

Olsztyn - Katalog firm i instytucji

katalog.olsztyniak.pl


WARSZAWA WEATHER
Najubożsi mogą uzyskać darmowe porady prawne od radcy prawnego w Kętrzynie.

Najubożsi mogą uzyskać darmowe porady prawne od radcy prawnego w Kętrzynie.

Prawo i podatki


W dniu 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa odnosząca się do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Została ona ponadto znowelizowana ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz odpowiednich innych ustaw. W myśl odpowiednich zapisów znowelizowanej ustawy, nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobom uprawnionym, które nie są w stanie ponieść kosztów płatnej pomocy prawnej. Porad prawnych udzielać także może prawnik Kętrzyn. Osoba taka, zanim otrzyma nieodpłatną pomoc prawną bądź nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zobowiązana jest by najpierw przedłożyć oświadczenie na piśmie, że nie stać jej na poniesienie kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jeżeli pomocy prawnej ma udzielać radca prawny Kętrzyn będzie musiał sprawdzić takie oświadczenie. W innym przypadku oświadczenie takie, powinno być okazane osobie, która udziela wspomnianej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Jako definicję nieodpłatnej pomocy prawnej określa się:

1. udzielenie osobie fizycznej informacji, dotyczącej obowiązującego stanu prawnego oraz o przysługujących jej uprawnieniach jak też spoczywających na niej obowiązkach, w związku z toczącym się postępowaniem o charakterze przygotowawczym, administracyjnym, sądowym jak też sądowo-administracyjnym,
2. złożenie propozycji osobie zgłaszającej się po pomoc, sposobu rozwiązania konkretnego problemu prawnego,
3. napisanie pisma w sprawach, o których mowa w powyższych punktach, jednak z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach o charakterze przygotowawczym lub sądowym oraz pism w toczących się postępowaniach sądowo-administracyjnych,
4. podjęcie mediacji,
5. przygotowanie pisma z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych; doprowadzenie do ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu o charakterze sądowym; ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu o charakterze sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o ewentualnych kosztach postępowania i powiązanym z wystąpieniem na drogę postępowania sądowego ryzyku finansowym.

Co warte zapamiętania, nieodpłatna pomoc prawna nie ma zastosowania w przypadku działań prawnych w zakresie spraw dotyczących prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia owej działalności. W tego rodzaju sprawach pomóc może adwokat Kętrzyn lub radca prawny Kętrzyn
place

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Kredytobiorcy frankowi są w trudnej sytuacji.
Prawo i podatki

Wiele osób straciło wiele pieniędzy, biorąc kredyt we frankach szwajcarskich. Na szczęście coraz więcej spraw sądowych związanych z kredytem ...
Klauzule abuzywne w umowach kredytów zawieranych w CHF.
Prawo i podatki

W październiku Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł prawomocny wyrok w sprawie kredytu przeliczanego we Frankach Szwajcarskich udzielonego przez Getin...FOOTER