Olsztyn - Katalog firm i instytucji

Olsztyn - Katalog firm i instytucji

katalog.olsztyniak.pl


WARSZAWA WEATHER
Państwo polskie traci wiele pieniędzy z powodu unikania akcyzy przez podmioty stosujące olej napędowy.

Państwo polskie traci wiele pieniędzy z powodu unikania akcyzy przez podmioty stosujące olej napędowy.

Olej napędowy i opałowy


Olej napędowy i olej opałowy różnią się od siebie nieznacznie składem chemicznym. W związku z tym, wielu kierowców stosuje go w silnikach diesla, zwłaszcza tych o przestarzałej konstrukcji. Takie praktyki są jednak nielegalne. Wspomniane rodzaje olejów, które można kupić w miastach takich jak Ostróda, jakimi są olej napędowy i olej opałowy są objęte różnymi stawkami podatkowymi. W związku ze stosowaniem oleju opałowego w Ostródzie zamiennie z olejem napędowym państwo polskie traci co roku znaczne kwoty z tytułu nieodprowadzonych podatków. Jednym ze sposobów walki z tym postępowaniem jest pomysł wprowadzenia zakazu prowadzenia jakiejkolwiek działalności transportowej w momencie, gdy olej opałowy jest stosowany jako olej napędowy. Jest to najzwyczajniej przestępstwo skarbowe. Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad zmianami w kodeksie karnym skarbowym, które wprowadzałyby taki sposób karania nieuczciwych przedsiębiorców i kierowców w miejscach takich jak np. Ostróda. Zastępowanie oleju napędowego substancją taką jak olej opałowy nie tylko przysparza strat państwu, jest oprócz tego szkodliwe dla środowiska naturalnego i powietrza, którym wszyscy oddychamy. Jakość powietrza w miastach o dużym ruchu kołowym, jak Ostróda, jest przez to niższa, co przyczynia się do zwiększonej zachorowalności na choroby układu oddechowego. Bardzo znacząca jest tutaj kwalifikacja winy. Odpowiedzialność administracyjna to taka, gdy charakter czynności łamania prawa jest obiektywny. W przypadku zamiany oleju napędowego na olej opałowy odpowiedzialność za czyn sprzeczny z prawem opiera się na tak zwanej „zasadzie winy”. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy kierowca, np. w mieście Ostróda, tankuje olej opałowy a nie olej napędowy, a jego pracodawca, czyli np. firma transportowa o tym nie wie. Często jednak, taka zamiana paliw jest zaplanowanym postępowaniem firmy, chcącej oszczędzić. Dlatego w razie stwierdzenia używania przez danego kierowcę takiego paliwa jak olej opałowy zamiast paliwa jak olej napędowy, przeprowadzane będą dodatkowe kontrole. Jest to kolejna już próba zapisania w prawie surowych kar za oszustwa oparte na zamiennym stosowaniu oleju opałowego zamiast oleju napędowego.

Zobacz również:
Olej opałowy Ostróda
place

Przeczytaj również w kategorii: olej-napedowy-i-opalowy

Czym najbezpieczniej grzać bliźniaka
Olej napędowy i opałowy

Z ostatnich przepisów wynika, że wiele firm używa w swojej firmie Olej napędow...
Giżycko - jedno z najpiękniejszych miejscowości w województwie warmińsko-mazurskim.
Olej napędowy i opałowy

Giżycko powstało w drugiej połowie XVI stulecia, wtedy to bowiem książę pruski Albrecht Fryderyk Hohenzollern-Ansbach wystawił pierwszy przywil...FOOTER