Olsztyn - Katalog firm i instytucji

Olsztyn - Katalog firm i instytucji

katalog.olsztyniak.pl


WARSZAWA WEATHER
Prawo wykroczeń dla rowerzystów

Prawo wykroczeń dla rowerzystów

Prawo i podatki


Czy prowadzenie roweru pod wpływem substancji odurzających jest przestępstwem? Wielu może to zaskoczyć, ale od kilku lat, jest to tylko wykroczenie.Pamiętaj, że doświadczeni prawnicy udzielający porad prawnych online zawsze mogą przeanalizować Twoją sytuację prawną.
Bardziej szczegółowo: zgodnie ze zmianą ustawy o kodeksie karnym oraz pojedynczych innych ustaw, prowadzenie, w stanie upojenia alkoholowego lub pod wpływem środka odurzającego, na drodze publicznej, w strefie określonej jako zamieszkana lub w strefie ruchu innego pojazdu niż mechaniczny, nie stanowi już przestępstwa, a jedynie wykroczenia. Ciekawe są wypadki, w których kierujący rowerem w stanie upojenia został skazany w myśl wcześniejszej kwalifikacji czynu jako przestępstwa, a następnie doszło do zmiany wyroku w oparciu o zmianę kwalifikacji z przestępstwa na wykroczenie. Było tak w przypadku apelacji wniesionej w 2014 r. przez adwokata oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie II Wydział Karny w 2013 r. W skutek nowelizacji w prawie, apelacja obrońcy oskarżonego skutkowała zmianą sytuacji procesowej oskarżonego. W opinii Sądu Odwoławczego, okoliczności wydania wyroku o popełnieniu przestępstwa uległy przedawnieniu w związku z korektą zapisów na etapie sądowego postępowania między instancyjnego. Wziąwszy pod uwagę wspomniany czyn oskarżonego, który polegał na prowadzeniu w dniu 26 lutego 2012 roku, roweru po drodze publicznej w stanie odurzenia, należało w określonym momencie zakwalifikować go jako wykroczenie. Dokonując opisanej kwalifikacji prawnej czynu przypisanego prowadzącemu pojazd, Sąd Okręgowy musiał doprowadzić do umorzenia postępowania karne w tym zakresie wobec przedawnienia orzekania, gdyż zgodnie z nową wykładnią prawa, karalność wykroczenia przestaje obowiązywać, w wypadku gdy od czasu jego popełnienia upłynął rok, zaś jeżeli w tym okresie rozpoczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zaistnienia czynu. Na skutek tego, karalność czynu który był przypisany oskarżonemu, ustała w lutym 2014 roku, co na skutek tego poskutkowało pełnym umorzeniem postępowania sądowego w zakresie przytoczonego czynu. Uwzględniając zmianę kwalifikacji prawnej czynu popełnionego przez oskarżonego, Sąd Odwoławczy zasądził, że odwołanie była stosowna. Oprócz tego, o kosztach postępowania sądowego podjęto decyzję stosownie do określonych zapisów prawa, mając na uwadze sytuację majątkową oskarżonego. Ponadto zasądzono wypłatę wynagrodzenia dla adwokata - obrońcy z urzędu oskarżonego w oparciu o stawki minimalne, zważywszy na obszar jego pracy.
Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy pojawią się wątpliwości prawnik online wyjaśni je, a także wskaże możliwe rozwiązania.
place

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Doradztwo prawne
Prawo i podatki

Bardzo istotnym jest zagwarantowanie swojemu przedsiębiorstwu dostępu do porady prawne 24h . Działanie takie za...
Dzięki internetowi porada prawna online może być o wiele szybsza niż normalna porada prawna w biurze prawnym.
Prawo i podatki

Obecnie wszyscy jesteśmy zapracowani i nie mamy czasu na wiele rzeczy. Kiedy zdamy sobie sprawę w jak wielu sprawach i sytuacjach możemy poszukiwa...FOOTER