Olsztyn - Katalog firm i instytucji

Olsztyn - Katalog firm i instytucji

katalog.olsztyniak.pl


WARSZAWA WEATHER
Radcowie prawni  - to wysokiej klasy profesjonaliści specjalizujący się w sprawach o rozwód z orzeczeniem winy

Radcowie prawni - to wysokiej klasy profesjonaliści specjalizujący się w sprawach o rozwód z orzeczeniem winy

Prawo i podatki


Była żona mieszkająca w Olsztynie wniosła pozew o zasądzenie alimentów od byłego małżonka. Każda ze stron reprezentowana była przez radcę prawnego z Olsztyna.

W uzasadnieniu podała, że strony były małżeństwem, które wyrokiem Sądu okręgowego w Olsztynie zostało rozwiązane przez rozwód Olsztyn z wyłącznej winy K. K.. Podała, że po prawomocnym zakończeniu małżeństwa jej sytuacja materialna znacznie uległa zmianie na gorsze. Była małżonka była reprezentowana przez radcę prawnego Pozwany żądał oddalenia powództwa pełnym zakresie, był on również reprezentowany przez radcę prawnego .
Jeżeli jesteś zainteresowany tematyką alimentów zapoznaj się z treścią umieszczoną na stronie radca prawny OlsztynW uzasadnieniu zaprzeczył aby powódka i pozwany będąc małżeństwem żyły na ponadprzeciętnym poziomie. Zakwestionował podstawę określonych przez A.Z. kosztów. Wskazał również, że powódka w przeciwieństwie do byłego męża nie posiada żadnych długów i zobowiązań alimentacyjnych. Nadmienił, że często proponował aby byli małżonkowie dokonały podziału majątku wspólnego, jednak powódka nie była tym zainteresowana.

Wyrokiem Sąd Rejonowy w Olsztynie zasądził od byłego męża tytułem alimentów na rzecz byłej żony kwotę 700 zł miesięcznie, płatną z góry do 10 dnia każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie na wypadek uchybienia w płatności każdej z rat. Sąd orzekający ustalił, że powódka ciągle jest zatrudniona w zakładzie pracy i osiąga zarobki w okolicach 1 900 zł miesięcznie. Mieszka sama w mieszkaniu będącym jej wyłączną własnością. Nadto ponosi opłaty związane z jego utrzymaniem. Pomaga również studiującemu synowi. Choruje również na wiele schorzeń dlatego też ponosi znaczne koszty związane z wizytami lekarskimi i zakupem lekarstw. Jest właścicielem drugiego mieszkania, które odziedziczyła po rodzinie. Jest właścicielem również działkę rolną.
Sąd orzekający ustalił, że pozwany przeszedł na emeryturę i otrzymuje emeryturę w wysokości około 6 000 zł miesięcznie. Spłaca raty pożyczki (ponad 600 zł). Alimentuje syna stron kwotą po 1 500 zł miesięcznie i swoich rodziców kwotą po 1 200 zł miesięcznie. Mieszka w mieszkaniu stanowiącym majątek wspólny stron i ponosi koszty jego utrzymania.

Sąd pierwszej instancji w Olsztynie uznał, że w analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie przepis art. 60 § 2 k.r.o., ponieważ były małżonek został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a nadto z porównania aktualnej sytuacji materialnej byłych małżonków, a przede wszystkim zarobków stron, jednoznacznie wynika, iż po zakończeniu małżeństwa stron, sytuacja materialna byłej zony pogorszyła się. Wskazał przy tym, że powódka z uwagi na swój stan zdrowia ma ograniczone możliwości zarobienia dodatkowych pieniędzy.

Zobacz również: radca prawny Olsztyn
place

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Jak bez ryzyka sprzedać nieruchomość
Prawo i podatki

Jeżeli planujesz sprzedać dom możesz to uczynić bez pomocy osób trzecich. Jeśli chciałbyś zapewnić sobie bezpieczeństwo powinieneś podj...
Porady prawne online są nową porad prawnych
Prawo i podatki

Porady prawne to idealne rozwiązanie dla ludzi ,którzy chcą, chcących, pragnących zapewnić sobie bezpieczeństwo prawne.

Jak długo czeka s...
FOOTER