Olsztyn - Katalog firm i instytucji

Olsztyn - Katalog firm i instytucji

katalog.olsztyniak.pl


WARSZAWA WEATHER
Winny małżonek a przyznanie środków utrzymania dla małżonka niewinnego

Winny małżonek a przyznanie środków utrzymania dla małżonka niewinnego

Prawo i podatki


Żona żądała zasądzenia od męża tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny kwoty po 2.000 miesięcznie . Radca prawny z Olsztyna reprezentował powódkę. Pozwany był również reprezentowany przez radcę prawnego z Olsztyna. W uzasadnieniu podała między innymi, że partnerzy są w związku małżeńskim. Pieniądze na utrzymanie mieszkania dostarcza pozwany, lecz ze względu na spożywanie nadmierne przez niego alkoholu zdarza się, że nie przekazuje on pieniędzy na utrzymanie rodziny.

Pozwany wniósł oddalenie powództwa twierdząc, że powódka nie ma racji. Dodał, że głównym środkiem jego dochodów jest działalność gospodarcza.

Orzeczeniem z dnia 21 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy oddalił żądanie powódki.

Sąd Rejonowy określił następujące ustalenia faktyczne. Bezspornym w sprawie był fakt ponoszenia przez małżonków kosztów utrzymania pochodzących z małżeństwa. Mąż od lutego 2016 roku płacił koszty utrzymania wspólnie zajmowanego domu przelewał na rachunek bankowy powódki określone kwoty. Powódka z drugiej strony, będąc bezrobotną, przekazywała nieliczne środki z tytułu zasiłku dla bezrobotnych. Dodatkowo, miała ona nieograniczony dostęp do rachunku męża. Dodatkowo powódka wystąpiła równolegle do sądu o orzeczenie rozwodu.

Odwołanie od orzeczenia wniosła żona zarzucając orzeczeniu naruszenie artykuł 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego poprzez jego niezastosowanie oraz nieprawidłowe przyjęcie, że pozwany czyni zadość spoczywającemu na nim obowiązkowi, podczas gdy – w ocenie żony – wydaje on zarobione pieniądze. Dodatkowo wskazała naruszenie przepisów postępowania. W postępowaniu apelacyjnym żonę reprezentował prawnik z Olsztyna.

Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 10 września 2018 r. oddalił apelację powódki. W ocenie Sądu rozpatrującego apelację żądanie żony nie było zasadne, gdyż jak wynika z zebranych w sprawie dowodów pozwany łożył na utrzymanie rodziny, a przestał to czynić dopiero po pewnym momencie, którego sąd orzekający już nie rozpatrywał.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat związany z rozwodem sprawdź link prawnik od rozwodów Olsztyn
place

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Jak bez ryzyka sprzedać nieruchomość
Prawo i podatki

Jeżeli planujesz sprzedać dom możesz to uczynić bez pomocy osób trzecich. Jeśli chciałbyś zapewnić sobie bezpieczeństwo powinieneś podj...
Radcowie prawni - to wysokiej klasy profesjonaliści specjalizujący się w sprawach o rozwód z orzeczeniem winy
Prawo i podatki

Była żona mieszkająca w Olsztynie wniosła pozew o zasądzenie alimentów od byłego małżonka. Każda ze stron reprezentowana była przez radcę ...FOOTER