Olsztyn - Katalog firm i instytucji

Olsztyn - Katalog firm i instytucji

katalog.olsztyniak.pl


WARSZAWA WEATHER
Zakład Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu w wypadku samochodowym

Zakład Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu w wypadku samochodowym

Odszkodowania powypadkowe


Krajowe drogi są wciąż jednymi z najniebezpieczniejszych w Europie. Pomimo zmniejszającej się liczby kolizji, wciąż jest ich zbyt dużo. Co zrobić, jeśli jesteś uczestnikiem wypadku drogowego ? Oczywiście, oprócz działań na miejscu zdarzenia, dochodzi zagadnienie odszkodowań komunikacyjnych. Mowa tu o możliwych rekompensatach za utratę zdrowia, czy odszkodowania za wydatki poniesione w związku z opieką lekarską. Przebywanie w np. kętrzyńskim szpitalu, konieczność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, stracone dochody z powodu niezdolności do pracy, czy inne koszty związane z opieką medyczną i rehabilitacją mogą istotnie nadwyrężyć osobiste finanse. Istnieje wiele ewentualności upominania się o stosowne roszczenia, które opisane są w kodeksie cywilnym. Zwykle, to firma ubezpieczeniowa, która jest ubezpieczycielem kierowcy, który spowodował wypadek wypłaca wyrównanie strat, które zaistniały w związku z wypadkiem. Może tu chodzić utratę zdrowia, uszkodzenie samochodu ofiary czy wyrównanie strat finansowych np. z tytułu niezdolności do wykonywania pracy. Bardzo istotne w procesie odszkodowawczym jest staranne udokumentowanie pełnej, bądź częściowej niezdolności do wykonywania pracy, jak też wykazanie poniesienia strat finansowych w związku z utratą zarobków. Należy pamiętać, iż środki wypłacane na rzecz poszkodowanego, są kwotami wyrównawczymi. Może się o nie ubiegać każda ofiara wypadku, przed upływem trzech lat od wypadku. Jeśli mowa o zdarzeniu, w którym uczestnicy doznali poważnych obrażeń, lub ponieśli śmierć, o odszkodowanie Kętrzyn można ubiegać się przed upływem 20 lat. Osoby, które doznały szkody bądź obrażeń na skutek zdarzenia drogowego, mogą samodzielnie kontaktować się z firmą ubezpieczeniową, która ubezpiecza sprawcę wypadku, albo może to zrobić za nich pełnomocnik do spraw odszkodowań. Ustawodawstwo wprost mówi, że firma ubezpieczeniowa jest zobowiązana by dokonać wypłaty odszkodowania Kętrzyn w terminie 30 dni od chwili, w której dane roszczenie zostało zgłoszone. W wypadkach, gdy zakład ubezpieczeń z pewnego powodu nie ma możliwości wypłaty w ciągu wspomnianych 30 dni, jest on zobowiązany do pisemnego wytłumaczenia źródeł takiej sytuacji.
place

Przeczytaj również w kategorii: odszkodowania-powypadkowe

Poszkodowani w kolizjach drogowych oraz ich prawa
Odszkodowania powypadkowe

W województwie podkarpackim, w ostatnich latach, ma miejsce coraz więcej wypadków. Zbyt często dochodzi do potrąceń pieszych przechodzących p...
Czy przysługuje mi odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej
Odszkodowania powypadkowe

Każdego roku na naszych drogach umiera bardzo dużo uczestników ruchu drogowego. Spowodowane jest to przez wiele czynników. Najistotniejszym z tych...FOOTER