Olsztyn - Katalog firm i instytucji

Olsztyn - Katalog firm i instytucji

katalog.olsztyniak.pl


WARSZAWA WEATHER
Zakład Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu w wypadku samochodowym

Zakład Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu w wypadku samochodowym

Odszkodowania powypadkowe


Krajowe drogi są wciąż jednymi z najniebezpieczniejszych w Europie. Pomimo zmniejszającej się liczby kolizji, wciąż jest ich zbyt dużo. Co zrobić, jeśli jesteś uczestnikiem wypadku drogowego ? Oczywiście, oprócz działań na miejscu zdarzenia, dochodzi zagadnienie odszkodowań komunikacyjnych. Mowa tu o możliwych rekompensatach za utratę zdrowia, czy odszkodowania za wydatki poniesione w związku z opieką lekarską. Przebywanie w np. kętrzyńskim szpitalu, konieczność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, stracone dochody z powodu niezdolności do pracy, czy inne koszty związane z opieką medyczną i rehabilitacją mogą istotnie nadwyrężyć osobiste finanse. Istnieje wiele ewentualności upominania się o stosowne roszczenia, które opisane są w kodeksie cywilnym. Zwykle, to firma ubezpieczeniowa, która jest ubezpieczycielem kierowcy, który spowodował wypadek wypłaca wyrównanie strat, które zaistniały w związku z wypadkiem. Może tu chodzić utratę zdrowia, uszkodzenie samochodu ofiary czy wyrównanie strat finansowych np. z tytułu niezdolności do wykonywania pracy. Bardzo istotne w procesie odszkodowawczym jest staranne udokumentowanie pełnej, bądź częściowej niezdolności do wykonywania pracy, jak też wykazanie poniesienia strat finansowych w związku z utratą zarobków. Należy pamiętać, iż środki wypłacane na rzecz poszkodowanego, są kwotami wyrównawczymi. Może się o nie ubiegać każda ofiara wypadku, przed upływem trzech lat od wypadku. Jeśli mowa o zdarzeniu, w którym uczestnicy doznali poważnych obrażeń, lub ponieśli śmierć, o odszkodowanie Kętrzyn można ubiegać się przed upływem 20 lat. Osoby, które doznały szkody bądź obrażeń na skutek zdarzenia drogowego, mogą samodzielnie kontaktować się z firmą ubezpieczeniową, która ubezpiecza sprawcę wypadku, albo może to zrobić za nich pełnomocnik do spraw odszkodowań. Ustawodawstwo wprost mówi, że firma ubezpieczeniowa jest zobowiązana by dokonać wypłaty odszkodowania Kętrzyn w terminie 30 dni od chwili, w której dane roszczenie zostało zgłoszone. W wypadkach, gdy zakład ubezpieczeń z pewnego powodu nie ma możliwości wypłaty w ciągu wspomnianych 30 dni, jest on zobowiązany do pisemnego wytłumaczenia źródeł takiej sytuacji.
place

Przeczytaj również w kategorii: odszkodowania-powypadkowe

Poszkodowani w wypadkach samochodowych oraz ich prawa
Odszkodowania powypadkowe

W województwie lubelskim, w ostatnich czasach, wydarza się coraz większa ilość tragedii na drogach. Nagminnie mają miejsca potrącenia osób p...
Sądy cywilne coraz częściej nakazują wypłacać wysokie zadośćuczynienia za śmierć osób bliskich w wypadku
Odszkodowania powypadkowe

W przypadku kolizji drogowej trzeba wiedzieć, że kwestię ewentualnych odszkodowań skrupulatnie określa prawo. Oprócz zadośćuczynienia pienię...FOOTER